بستن

سرمایه گذاری بروی آموزش بزرگترین سرمایه گذاری فردی شماست

  آموزش اخذ نمایندگی

  پایان ثبت نام
  دوره جامع اخذ نمایندگی بیمه - نوبت چهارم

  دوره جامع اخذ نمایندگی بیمه - نوبت چهارم

  مدرس : گروه مدرسین

  پایان ثبت نام : 1399/03/27 ظرفیت : 30

  شروع : 1399/03/27 | 16:00 ثبت نامی : 28

  هزینه دوره : 180,000 تومان

  اولین دوره آموزشی غیرحضوری متقاضیان اخذ نمایندگی بیمه پاسارگاد در سال 1399 برای متقاضیان اخذ نمایندگی بیمه های زندگی بر اساس آئین نامه 96 بیمه مرکزی

  مشاهده