بستن

سرمایه گذاری بروی آموزش بزرگترین سرمایه گذاری فردی شماست

  سمینار و وبینار

  وبینار مقایسه شرکتهای بیمه - جلسه اول

  وبینار مقایسه شرکتهای بیمه - جلسه اول

  اگر تصور می کنید که تمام خوبی ها در شرکت شما و تمام بدی ها در شرکتهای رقیب شما جمع شده اند مطمئن باشید که در مسیر اشتباهی قرار دارید. هر شرکت بیمه با توجه به امکانات، تجربیات، توانمندی و سابقه مدیران و ترکیب سازمان فروش خود نقاط قوت و ضعفی دارد که قصد داریم در طی 4 جلسه به مهمترین موضوعات در مقایسه بین شرکتهای بیمه بپردازیم.

  در طی 4 هفته ی پیش رو هر پنجشنبه ساعت 18:00 تا 20:00 به مهمترین مباحث در مقایسه بین شرکتهای بیمه و مهمترین فاکتورها در این زمینه خواهیم پرداخت. مهمترین سرفصلهای این دوره به شرح زیر است:

  • هدف از مقایسه
  • پارامترهای مقایسه
  • اصول و مبانی مقایسه
  • تاریخچه و سوابق شرکتها
  • سرمایه شرکتهای بیمه
  • توانگری شرکتهای بیمه
  • مدیران شرکتهای بیمه
  • محصولات شرکتهای بیمه
  • محصول تخصصی بیمه زندگی
  • پورتفوی شرکتهای بیمه
  • ضریب خسارت
  • گستردگی شعب
  • گستردگی شبکه فروش
  • امکانات موجود برای شبکه فروش
  • رضایتمندی مشتریان
  • وضعیت بورسی و ارزش سهام
  • مجوز و ظرفیت قبول اتکایی
  • رتبه بندی شرکتهای بیمه

   

   

  امیدواریم این دوره آموزشی برای نمایندگان بیمه و حتی بیمه گذاران در جهت انتخاب شرکت بیمه و محصول بیمه ای مورد نظر به ویژه در زمینه بیمه های زندگی مفید و مورد استفاده واقع شود.

  مهلت ثبت نام دوره به پایان رسیده است !