بستن

سرمایه گذاری بروی آموزش بزرگترین سرمایه گذاری فردی شماست

  سمینار و وبینار

  وبینار چرا نماینده بیمه شدم ... | برگزاری مجدد

  وبینار چرا نماینده بیمه شدم ... | برگزاری مجدد

  من اعتقاد دارم که اگر هرکس در زندگی برای هر کاری که انجام می دهد یک «چرا» قوی داشته باشد امکان ندارد که در آن کار موفق نشود.

   

  چرا نماینده بیمه شدم ؟

   

  در این وبینار 2 ساعته از «چرا» ی خودم در صنعت بیمه خواهم گفت، اگر دوست دارید بشنوید با من همراه باشید ...

  شرح تخفیف بر اساس اولویت ثبت نامدرصد تخفیفمبلغ قابل پرداخت برای دورهوضعیت
  از نفر 1 تا نفر 5100 %0 توماناتمام
  از نفر 6 تا نفر 1090 %9,900 توماناتمام
  از نفر 11 تا نفر 1580 %19,800 توماناتمام
  از نفر 16 تا نفر 2070 %29,700 توماناتمام
  از نفر 21 تا نفر 2560 %39,600 توماناتمام
  از نفر 26 تا نفر 3050 %49,500 توماناتمام

  مهلت ثبت نام دوره به پایان رسیده است !