بستن

سرمایه گذاری بروی آموزش بزرگترین سرمایه گذاری فردی شماست

  آموزش های فنی بیمه

  تحلیل فنی جدول استعلام بیمه زندگی ( پیوست 1 )

  تحلیل فنی جدول استعلام بیمه زندگی ( پیوست 1 )

  از آنجائیکه بیمه زندگی به دو بخش مهم «مالی» و «بیمه ای» تقسیم می شود توضیح دقیق و کامل هر یک از این دو بخش برای بیمه گذار وظیفه و مسئولیت نماینده بیمه است.

  اما بررسی ها نشان می دهد که برخی از نمایندگان اشراف کامل به اطلاعات مندرج در این جدول نداشته و صرفا از این جدول برای اعلام اندوخته نهایی صندوق به بیمه گذار استفاده می کنند. بدیهی است که هر چقدر دانش و تسلط شما به مندرجات این جدول بیشتر باشد قدرت تاثیرگذاری و متقاعد سازی شما نسبت به مشتری بیشتر شده و همچنین رفتار نماینده کارشناسانه تر خواهد بود.

  به همین منظور کلاس تحلیل فنی این جدول با موضوعات زیر برای تحقق اهداف فوق برگزار می شود:

  • تشریح ستونهای جدول
  • بررسی تفاوت فنی ستون ارزش بازخرید و ستون ذخیره ریاضی
  • تحلیل مالی اندوخته صندوق در حالت فول پوشش با شرایط بدون پوشش
  • تشریح ماده 3 آئین نامه 68 بیمه مرکزی در رابطه با نرخ سود فنی علی الحساب
  • تشریح نحوه محاسبه سود مشارکت و تخصیص آن به صندوق
  • تشریح شرایط و ارزش بازخرید پیش از موعد بیمه نامه 
  • تشریح نحوه محاسبه وام از محل ذخیره ریاضی بیمه نامه

  این کلاس در راستای کلاسهای فنی بیمه های زندگی و در سطح متوسط برگزار می شود و مناسب برای نمایندگان بیمه ای است که دوره آموزش فنی بیمه های زندگی ( آموزش بیمه 1 و بیمه 2 ) را طی کرده باشند.

  مهلت ثبت نام دوره به پایان رسیده است !